בס"ד

תקנון האתר

אורטוגב מזרונים מציעה את המזרונים הטובים ביותר ברמה הטובה ביותר.

 

 1. באתר מוצע למכירה מגוון רחב של מוצרי אורטוגב מזרונים, המוצרים מוצעים למכירה באתר או ברח' האורגים 13 א.ת. חולון.

 

 1. כדי שהחברה תוכל למלא אחר הצעתך לרכישת המוצר, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי. למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי.

במקרה זה, החברה תעשה כמיטב יכולתה לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל זאת יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע הצעתה, מחיוב כרטיס האשראי שלך.

 1. מכירה קבוצתית:

ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי חברה.

המחיר של המוצר, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי החברה. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

בכדי להשתתף במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הקניה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הקניה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

החברה תהא רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

במהלך תקופת המכירה, תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ( הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו ).

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה קבוצתית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לחברה שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד זה.

 

 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

 1. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעי החברה, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

 

אספקת המוצרים:

 1. אספקת המוצרים ע"י החברה, תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 2. זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה חגים המקרים גם מצליחים בכך. מובהר בזאת כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצידה.

.3 במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (אפשרות איסוף עצמי קיימת למספר מוצרים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב שליחים בדמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר. במכירות פומביות, כאמור, לא יתאפשר איסוף עצמי.

 1. לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או נהגים לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה במקרים או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 3. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים ו/או נהגים מקצועיים של החברה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהחברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
 4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה, ובכפוף לרשימת היישובים של החברה בהן מתבצעת עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא בטחוני חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח פתרון בשל התנאים שצוינו לעיל, תהא החברה הפוסקת הבלעדית.
 5. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
  9. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
  *** הובלת מוצרים במידות מיוחדות
  אין החברה אחראית על הכנסת מוצרים במידות מיוחדות, על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה ו/או לבית והתמקמותם במקום. במידה והמוצרים לא יכנסו לבית בשל מידה מיוחדת כאמור, הובלת המוצרים חזרה לחברה הינה באחריות ובתשלום הלקוח בלבד, כמו גם החלפת המוצר למידה אחרת, ישא הלקוח בהפרשי מחיר כמו גם הפסד כספי שנגרם לחברה.

 

מחירים ותשלומים:

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה קבוצתית ו/או במחיר הצעתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול

כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

אם הזמנת מוצרים יצוינו , יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם באתר בנק ישראל.

 

ביטול רכישת המוצרים:

 

הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם הספק אשר הציע את המוצר. החברה תנסה לפנים משורת הדין לסייע לך בכל בעיה וניתן לפנות אליה.

 

במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאית החברה לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הזול מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני הספק הנמוך או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני החברה. במידה והחברה שלחה את המוצר ללקוח והמוצר טרם הגיע ללקוח יחוייב הלקוח בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14 ה' בחוק הגנת הצרכן:"לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח , אריזה או כל או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל הוצאה ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה".

 

במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, ימנע הספק מחיוב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

 

אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לחברה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהחברה תקבל פנייתך, תפעל החברה, כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל החברה. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג. הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. עפ" חוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג ) (4) לחוק לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף:" טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

 

אחריות:

 

החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
11.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

 

בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי לגבי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

 

דין ושיפוט:

 

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל אורטוגב 03-5507171

 

בימים א' עד ה' – 9:00 עד 16:00 ו' – 9:00 עד 12:00

 

רח' הבנאי 32 קומה א ( בית ארדן) א.ת. חולון.